Reklamowe – Akademia Uniejewski

Sesja reklamowa szkoły tańca Akademia Tańca Uniejewski oraz sesja wizerunkowa właściciela, Tobiasza Uniejewskiego.